On-line knihovna

Virtuální Univerzita třetího věku

Virtuální Univerzita třetího věku je ucelený vzdělávací program pro seniory, invalidní důchodce bez rozdílu věku a osoby 50+ nezaměstnané nebo čekající na statut důchodce, který pořádají vysokoškolská pracoviště prostřednictvím konzultačního střediska v Českém Těšíně. Studium probíhá v semestrech formou e-learningu ve skupině, jež se schází v knihovně.
Městská knihovna Svibice srdečně zve na 6. ročník Virtuální univerzity třetího věku. Případní zájemci o studium se mohou přihlásit v Městské knihovně Svibice u Ing. Lenky Frankové, tel. 558 741 548, e-mail: frankova@knihovnatesin.cz. 

 

6. ročník -  Virtuální univerzity třetího věku - 2017/18
Letní semestr: Život a dílo Giana Lorenza Berniniho
Organizační garant: provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze, výukový garant - doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.
První přednáška letního semestru - 29.1.2018 v 10.30 hod.
Další přednášky: 12.2., 26.2. 2018 v 10.30 hod.
                            12.3., 26.3. 2018 v 10.30 hod.

Zimní semestru kurz: Cestování - co jste možná nevěděli
První přednáška začíná 25.9.2017 v 10.30 hod.
Další přednášky: 9.10., 23.10. v 10.30 hod.
                             6.11,  20.11. v 10.30 hod.
                             4.12. v 10.30

Slavnostní ukončení semestru v pondělí 22.1.2018 v 10.00 hod. v MěK Svibice. Předání pamětních listů absolvoventům. Další foto ve Fotogalerii.

          


5. ročník -  Virtuální univerzity třetího věku - 2016/17

Připravujeme na letní semestr tyto kurzy:Kouzelná geometrie - pondělky v 9.00 hod.  - 6.2., 20.2., 6.3., 20.3., 3.4., 19.4. 2017
České dějiny a jejich souvislosti - c

Slavnostní setkání absolventů letního semestru v čítárně a kavárně AVION 24.5.2017 v 10.00 hod.

Slavnostní setkání absolventů zimního semestru a předání pamětních listů - v Městské knihovně ve Svibici dne 25.1.2017 v 10.00 hod.

INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO STÁVAJÍCÍ STUDENTY I VŠECHNY NOVÉ ZÁJEMCE SE BUDE KONAT V PONDĚLÍ 26.9.2016 V 9.00 HODIN.

V zimním semestru proběhnou dva kurzy:
Hudební nástroje - pondělky v 9.00
Evropské kulturní hodnoty - pondělky v 10.30

Přednášky budou v pondělí 3.10., 17.10., 31.10., 14.11., 28.11., 12.12. 2016

4. ročník -  Virtuální univerzity třetího věku - 2015/16

Slavnostní zakončení letního semestru Virtuální univerzity třetího věku - čtvrtek 26. 5. 2016 v 10.00 hod. v Čítárně a kavárně Avion.

V letním semestru kurz:
Genealogie. Hledáme své předky
pondělí v 9.00 a 10.30 hod. - 1.2., 15.2., 29.2., 14.3., 30.3.

 
Slavnostní setkání absolventů zimního semestru a předání pamětních listů se konalo v pondělí 25. ledna 2016 v 10.00 hod. ve svibické knihovně.

V zimním semestru: Etika jako východisko z krize společnosti Dějiny oděvní kultury III.

Etika:
pondělí v 9.00 hod.   - 5.10., 19.10., 2.11., 16.11., 30.11., 14.12.      
Dějiny oděvní kultury III.:
pondělí  v 10.30 hod. - 5.10., 19.10. , 2.11.16.11.30.11., 14.12.

 
 
 3. ročník -  Virtuální univerzity třetího věku - 2014/15

Letní semestr 3. ročníku Virtuální univerzity třetího věku 2014/2015

1.  výukový kurz: Čínská medicína v naší zahrádce
2.  výukový kurz: Dějiny oděvní kultury II. 

Letní semestr začíná 2.2.2015

Slavnostní zakončení letního semestru Virtuální univerzity třetího věku - středa 20. 5. 2015 v 10.00 hod. v Čítárně a kavárně Avion.

Předání pamětních listů absolvoventům:
          

Slavnostní promoce absolventů 6 semestrálních kurzů Virtuální univerzity třetího věku v aule České zemědělské univerzity v Praze, 13. 5. 2015. Studentky z Českého Těšína převzaly Osvědčení o absolutoriu.
          


   Čínská medicína v naší zahrádce
   (únor) pondělí v 9.00 hod. - 2.2., 16.2.
   (březen) pondělí v 9.00 hod.  -  2.3., 16.3., 30.3.
                   nebo pondělí v 10.30 -  4.3., 18.3.
   (duben) pondělí v 9.00 hod.  - 13.4.,  
                  středa  v 10.30 - 1.4., 15.4.

   Dějiny oděvní kultury II.
    (únor) pondělí  v 10.30 hod. - 2.2., 16.2.
    (březen) pondělí  v 10.30 hod. - 2.3., 16.3., 30.3. 
    (duben) pondělí  v 10.30 hod. - 13.4.   

 

Slavnostní promoce absolventů 6 semestrálních kurzů Virtuální univerzity třetího věku v aule České zemědělské univerzity v Praze, 15. 1. 2015. Studentky z Českého Těšína převzaly Osvědčení o absolutoriu.

                          

              

Dne 26.1.2015  proběhlo v Čítárna a kavárně Avion slavnostní zakončení virtuální univerzity třetího věku. 27 studentům byly předány pamětní listy za absolvování zimního semestru. 6 studentů promovalo a bylo jim předáno Osvědčení o absolutoriu VU3V. Gratulujeme!

            

 

INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO STÁVAJÍCÍ STUDENTY I VŠECHNY NOVÉ ZÁJEMCE SE BUDE KONAT
V PONDĚLÍ 8.9.2014 V 10.00 HODIN  - leták    

Slavnostní zakončení zimního semestru Virtuální univerzity třetího věku - pondělí 26. 1. 2015 v 10.00 hod. v Čítárně a kavárně Avion/ Noiva.

   
  Výukové kurzy v zimním semestru:

   Barokní architektura v Čechách    
   pondělí v 10.30 hod. - 29. 9., 13.10., 27.10.,10.11.,
   24.11., 8.12. 2014        
   Dějiny oděvní kultury
   1. skupina: pondělí  v 9.00 hod. - 29. 9., 13.10.,
   27.10.,10.11., 24.11., 8.12. 2014
   2. skupina: středa v 14.00 hod. - 1.10., 15.10., 29.10.,
   12.11., 26.11. 2014

    2. ročník -  Virtuální univerzity třetího věku - 2013/14


Slavnostní ukončení letního semestru Virtuální univerzity třetího věku - pondělí 2. 6. 2014 v 10.00 hod. v Městské knihovně ve Svibici.

           

 

Výukový kurz v letním semestru na téma Umění rané renesance v Itálii

1. skupina: pondělí      10.2., 24.2., 10.3., 24.3., 7.4., 22.4. 2014 v 10.30 hod.
2. skupina: středa        12.2., 26.2., 12.3., 26.3., 9.4., 23.4. 2014 v 14.00 hod.

 

Slavnostní ukončení zimního semestru Virtuální univerzity třetího věku - pondělí 27. 1. 2014 v 10.00 hod. v Městské knihovně ve Svibici.

Výukový kurz - Život a dílo Michelangela Buonarroti
1. skupina:
pondělí   14.10. 2013 v 10.30 hod., úterý 29.10. 2013  v 10.30 hod.
pondělí   11.11. 2013 v 10.30 hod., pondělí 25.11. 2013 v 10.30 hod.
pondělí     9.12. 2013 v 10.30 hod.

2. skupina:
středa   2.10. 2013 v 14.30 hod., středa 16.10.  2013 v 14.30 hod., 30.10. 2013 v 14.30 hod.
středa 13.11. 2013 v 14.00 hod., středa 27.11. 2013  v 14.00 hod.
středa 11.12. 2013 v 14.00 hod.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Slavnostní ukončení letního semestru 1. ročníku Virtuální univerzity třetího věku - sobota 1.6.2013 v 14.00 hod. v Čítárně a kavárně Avion/Noiva.

              

 


Městská knihovna Český Těšín od září 2012 pořádá virtuální Univerzitu třetího věku pro seniory, která bude probíhat v Multimediální knihovně ve Svibici. Virtuální Univerzita třetího věku je ucelený vzdělávací program pro seniory, invalidní důchodce bez rozdílu věku a osoby 50+ nezaměstnané nebo čekající na statut důchodce, který pořádají vysokoškolská pracoviště prostřednictvím konzultačního střediska v Českém Těšíně. Studium probíhá v semestrech formou e-learningu ve skupině, jež se schází v knihovně.

1. ročník -  Virtuální univerzity třetího věku - 2012/13

Pozvánka  přihláška

První setkání zájemců o studium proběhlo 5. září 2012, účastníci si vybrali téma Astronomii.  Pozvánka
Podzimní studium: Astronomie,  studium v zimním semestru:  Etika jako východisko z krize společnostiSlavnostní ukončení zimního semestru VU3V - sobota 2. 2. v 14.30 hod. Čítárna a kavárna Avion/Noiva

                 
Letní semestr začíná 4. 2. 2013 - pozvánka 

Přijímáme přihlášky do kurzů v letním semestru: 
Výukový kurz Kouzelná geometrie
1. skupina:
pondělí   4.2. v 10.30 hod., pondělí 18.2. v 10.30 hod.
pondělí   4.3. v 10.30 hod., pondělí 18.3. v 10.30 hod.
pondělí   8.4. v 10.30 hod., pondělí 15.4. v 10.30 hod.

2. skupina:
středa 6.2. v 14.00 hod., středa 20.2.  v 14.00 hod.
středa 6.3. v 14.00 hod., středa 20.3.  v 14.00 hod.
středa 3.4. v 14.00 hod., středa 17.4.  v 14.00 hod.          

Výukový kurz Lidské zdraví
úterý 5.2. v 10.00 hod., úterý 19.2. v 10.00 hod.
úterý 5.3. v 10.00 hod., úterý 19.3. v 10.00 hod. 
úterý 2.4. v 10.00 hod., úterý 16.4. v 10.00 hod.

Případní zájemci o studium se mohou přihlásit v Městské knihovně Svibice, oddělení hudby a umění. Kontaktní osoba: Ing. Lenka Franková, tel. 558 741548

              

 
 

Nejbližší kulturní akce

Cesty blízké a daleké 23.2.2018

23.02.2018 17:00

Městská knihovna, Havlíčkova ul. pátek 23. 2. v 17.00 hod. Peru oczyma studenta - Zaolziaka ...více

Hudební salon 23.2.2018

23.02.2018 17:00

Čítárna a kavárna Avion pátek 23. 2. v 17.00 hod. Tribute to Chet Baker ...více

Prvňáčci hurá do knihovny! 2018

01.02.2018 09:00

Městská knihovna Český Těšín, oddělení pro děti Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny a Rytíře knihy Během února budou prvňáčci přihlášeni do knihovny bez registračního poplatku. Pro děti budou připraveny hádanky, soutěže, odměny a nabídka nejnovějších knížek pro začínající čtenáře. Slavnostní pasování pro třídy bude probíhat 19. 2. - 23. 2. ve všech pobočkách městské knihovny leták

AktualityNaše pobočky, kontakty